Prindi

SUBSTRAL® SIPELGATE TÕRJE GRAANUL

Hävitab kuni 10 pesa. Kasutamiseks majas,aias, terassidel ja teedel. Sipelgad kaovad nelja tunni pärast, pesad hävivad kolme päeva jooksul pärast kasutamist.


 

Omadused

Kiire ja tõhus. Pikatoimeline järelmõju.

Granuleeritud pulber puistamiseks ja vesilahuse valmistamiseks.

Kasutamiseks terrassil, teeradadel ja majas.

Pakend kuni 10 pesa hävitamiseks..


 

Toimeaine ja selle sisaldus: fiproniil, 0,2 g/kg


 

Kasutamine: Puistamiseks ja pritsimiseks/kastmiseks liikumisradadele majas, terrassidel ja teedel. Tolmuvabad graanulid toimivad söötmürgina/ peibutussöödana.

Vesilahus kontaktse mürgina.

Vesilahus: 100 g / 5 l vett – 0,5 l lahust pesa kohta.

Puistamine: nähtava kihina pessa või rajale, umbes 10 g pesa kohta.

Vajadusel võib kasutada korduvalt. Sipelgatõrjevahend lahustub hästi vees.

Sega lahus korralikult läbi. Pärast kasutamist pese kastekann või prits veega ja vala selle sisu töödeldavale pinnale. Mitte valada vahendit ja selle jääke veekogusse ega kanalisatsiooni.

Kibe maitse väldib vahendi allaneelamist laste ja lemmikloomade poolt.Ettevaatusabinõud:
Hoida jahedas ja kuivas ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte tarvitada toiduks. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidata talle etiketti). Silma sattumisel loputa silmad puhta voolava veega. Vältida nahale sattumist. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja vahendiga kokku puutunud kohad korralikult vee ja seebiga puhtaks. Pindadel, kus vahendit kasutati, ei tohi käia vahetult pärast vahendi kasutamist. Mitte kasutada jõe või järve vahetus läheduses (5–10 m kaldast). Täielikult tühjendatud pakendid visata prügikonteinerisse. Kasutada üksnes juhendi kohaselt. Väär kasutamine võib kahjustada tervist.

VASTUMÜRK: PUUDUB, RAKENDADA SÜMPTOMAATILIST JA ABISTAVAT RAVI. Olukordades, kus on nõutav või vajalik rakendada teistsugust meditsiiniabi kui on märgitud eespool nimetatud ettevaatusabinõudes, pöörduda lähimasse esmaabikeskusesse.Kasutusaeg:
5 aastat

 Netomass
: 100 g / 250g / 500g vt. pakendilt.