Prindi

Naturen® Köögivilja jt taimede istutussegu loodusliku kompostiga  Terra Humus.
Omadused:

100% looduslik muld on hea niiskusrežiimiga, umbrohu ja haigusvaba. Sobib rinevate taimede kasvatamiseks noortaimest kuni saagikandvuse lõpuni ning mulla arandamiseks. Looduslik Terra HUMUS sisaldab suures koguses looduslikke umiidhappeid, mis soodustab seemnete idanemist, taimede juurdumist ning parandab aimede vastupanuvõimet haiguste suhtes. Segades 1:1 aiamullaga parandab mulla eerežiimi ja toitainete sisaldust. Aktiviseerib mulla mikroorganismide elutegevust.


 

Koostis:
Kõrg- ja madalsooturvas, looduslik kompost Terra HUMUS
pH 5,5 – 6,5 (H20 lahusest)
Soolade sisaldus 2,5 g NaCl/dm3
Fraksion: Ø 0-30 mm
Hoidmine:

Toote kasutusaeg ei ole piiratud õigetel hoiutingimustel. Pakendis mulda mitte hoida vihma ja lõõskava päikese käes. Külmumine ei muuda toote omadusi.Pakend:

40 L (18 kg) pakkimise ajal