Prindi

Substral® Miracle Gro® – SAMBLATÕRJE + MURUVÄETIS
Sambla hävitamiseks ja kiireks muru taastamiseks vees 100% lahustuv mineraalväetis.Omadused:
Ei ole taimekaitsevahend!
Lahustuv pulberväetis. 1 pakist saab 90 liitrit väetislahust 18m2 töötlemiseks.
Taimede poolt kergelt omastatav juurte ja lehtede kaudu.
Peale väetamist muutub sammal pruuniks ja kuivab.
Väetis aitab murutaimestikul taastada kiirelt samblast jäänud väiksemad tühikud.
Õigel kasutamisel ei esine üleväetamise ja taimede kahjustamise riski.Kasutamine:
Väetist kasutada: märtsist kuni augusti lõpuni.
Kasutada kui muld on niiske ja muru kasvab intensiivselt.Kuidas kasutada:
Doseerimine: 3 spl või 40g 10 L vee kohta 2m2 muru töötlemiseks.
Mitte niita muru 3 päeva enne ja pärast väetamist.
Kõige paarema tulemuse saab kui töödelda muru kevadel kui kõrrelised on parimas kasvujõus. Peale väetamist muutub sammal pruuniks ja kuivab. Kuivanud sammal riisuda 10-14 päeva pärast välja. Väetis aitab kiirelt murutaimestikul taastada samblast jäänud väiksemad tühikud. Vajadusel korrata toimingut augustis, kui sammal kasvab uuesti. Mitte kasutada väetist üle kahe korra hooaja jooksul. Vihm enne 4-tundi võib rikkuda töötlemise tulemuse.
NB! Mitte segada väetist ega väetada sooja veega. Mitte väetada kui pinnas on kuiv või kui esinevad öökülmad. Töötle ainult muru, väldi väetise sattumist riietele ja kivipindadele. Peale väetamist pesta käed ja töövahendid korralikult puhtaks. Mitte segada väetist mistahes umbrohutõrje vahenditega. Uut muru tuleb enne väetise kasutamist vähemalt korra niita. Mitte lubada lapsi ja loomi töödeldud kohtadele enne kui pind on kuiv.Koostis:
EÜ-VÄETIS. NP 15:5 +10Fe. 100% vees lahustuv.
Üldlämmastik (N) 15,0%, sh. 1,5% nitraatlämmastik (N-NO3), 1% ammooniumlämmastik (N-NH4), 12,5% urea lämmastik (N-Ur); vees lahustuv difosforpentoksiid (P2O5) 5,0 %, vees lahustuv raud (Fe) 10,0 %.
Väetis on saadud märgiga EÜ väetisetüüpide B.1.1 NPK ja E.1.4. (rauasool) segamisel.Hoidmine ja säilitamine:
Suletult originaalpakendis kuivas, jahedas, pimedas ning lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väetise sattumisel silma pesta silmi rohke veega. Allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole. Kontsentraadi laialivalgumisel murule või taimedele pesta see kohe rohke veega maha. Säilimisaeg mitte vähem kui 60 kuud. Kasutusaeg ei ole piiratud.Pakend:
Kergesti taassuletav. Neto: 350 grammi.